Change Font Size

Cpanel

Astrologija: Istina ili Laž

El. pošta Štampa PDF

Za astrologiju mnogi kazu da je bezazlena, zabavna i korisna. U jednom časopisu o zdravlju objavljen je čak i horoskop za bebe. Međutim, postoji i mišljenje da je veoma opasno baviti se astrologijom. Šta je istina? Mnogi koji iz zabave počnu da čitaju horoskope iznenade se kada vide da autori horoskopa imaju značajan uspeh u pogađanju budućnosti. Ipak, uspeh u pogađanju nije 100%. To nam govori da astrologija nije ni ono što astrolozi tvrde da jeste. Pravo pitanje je: kako astrolozi uspevaju da pogode više nego što bi po zakonu verovatnoće slučajno pogodili?

Po astrolozima čovek je mikrokopija svemira (makrokosmosa), pa smatraju da postoji veza između dešavanja u svemiru i dešavanjima u životu čoveka.

U početku astrologija je bila religija. Sedam glavnih božanstava zodijaka bili su: Sunce, Venera, Zemlja, Mesec, Mars, Saturn i Jupiter. Verovalo se da na planetama i zvezdama žive "bogovi" koji upravljaju sudbinom ljudi. Ako ljudi slušaju njihove savete oni im pomažu, ali ako ih ljudi ne slušaju "bogovi" im prave probleme. Po ovom verovanju, posle smrti "duše" umrlih odlaze na zvezde zaštitnice, a svaki čovek ima svoju zvezdu.

Međutim, svi astrolozi ne veruju na isti način. Postoji više vrsta astrologije: kineska, indijska, islamska, jevrejska, nekoliko evropskih (tradicionalistička, naučna, simbolistička, strukturalna). Sve su međusobno različite. Pa, koja je od njih ispravna?


ASTROLOGIJA I NAUKA

Priroda galaksija i zvezda bolje su shvaćeni tek u našem veku, pa je u prošlim vekovima bilo naučnika koji su zbog manjka informacija bavili astrologijom, na primer Kepler. Činjenica je da astrolozi ne koristi naučne metode, kao što su posmatranje ili eksperiment, da bi došli do proročanstava. Verovanja astrologa zasnovana su na tradicionalnoj religiji a ne na naučnim podacima o kosmosu.

Astrološka tradicija tvrdi da su Sunce i Mesec planete, što je netačno. Astrologija uključuje u proračune samo 7 planeta koje poznaje, uključujući tu Sunce i Mesec koji nisu planete. Vaviloncima su bili poznati samo Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn. Ostale danas poznate planete nisu uključene u proračune. Kako ti proračuni mogu da budu tačni ako ne uzimaju u obzir uticaj Urana, Neptuna i Plutona? Astrolozi su izmislili i nepostojeće nebesko telo Keti.

Za astrologa nije bitna ni masa planete (Jupiter je ogroman, Mars je mnogo manji), ni njeno rastojanje od nas (Jupiter je daleko, Mars je mnogo bliže), ni njena orbita, ni sjaj, već samo njena jedna jedina koordinata. Delovanje Sunca je jače na Merkuru nego na Zemlji, a različito je i na polovima u odnosu na ekvator, pa bi i horoskopi trebalo da budu različiti za Eskime u odnosu na Afrikance, ali to nije slučaj. Niko ne pravi takve horoskope. Osim toga, mnogi asteroidi koji prolaze pored Zemlje imali bi veći uticaj na nas nego planete.

Na novorođenče babica ima veći gravitacioni uticaj nego Saturn! Nijedan astrolog ne objašnjava kakve je prirode navodni uticaj koji nebeska tela imaju na nas. Da li su to talasi, zračenje, svetlost, magnetni uticaj, gravitacija? Kad bi to bila neka prirodna sila, ona ne bi mogla da deluje samo na neke ljude, nego bi delovala na sve ljude jednako.

Astrologija je zasnovana na verovanju da se Sunce okreće oko Zemlje (geocentrični sistem), mada je opšte poznato da se Zemlja okreće oko Sunca (heliocentrični sistem). Astrolozi znaju da je to pogrešno, ali im očigledno nije važno da horoskop bude zasnovan na naučnim činjenicama, jer je izvor njihovog proricanja okultne prirode.

Prema astronomskim podacima, astrologija je bliža vradžbinama nego nauci. Međutim, pošto astrolozi koriste komplikovanu terminologiju, stiče se utisak velikog "znanja" koje je pristupačno samo određenim ljudima. Čini se da je astrologija namerno zakomplikovana i nejasna da bi prosečan čovek umesto zdravog razuma prepustio da ga vodi "natprirodna sila".

Po astrolozima, kosmosom upravlja inteligentna energija. Pojam energija u prirodi je vezan za telo koje koristi energiju po određenom automatizmu, zakonu. Ne postoji mogućnost da energija sama sebe da usmeri, nego postoji zakonitost po kojoj će se energija ponašati uvek na isti način. Energiju su sposobni da usmeravaju na inteligentni način jedino ličnosti.

Po astrolozima, najbitniji je trenutak rođenja, prema kome je određena sudbina čoveka. Opšte je poznata stvar da su još prilikom začeća formirane sve urođene osobine sa kojim se beba rađa. Tada je formiran genotip (skup svih gena nasleđenih od roditelja) buduće jedinke. Beba je živa još u materici. Trenutak rađanja deteta ni po čemu nije važniji od trenutka začeća. Uostalom, na osnovu čega je dato tvrđenje da čas rođenja određuje budućnost deteta? Ne na osnovu naučnog tvrđenja, nego na osnovu proizvoljne ideje da tada na nebu "vlada" određena planeta.

Po verovanju astrologa, blizanci bi trebalo da imaju iste osobine, navike i sudbine. Međutim, vidimo da su blizanci veoma različiti po ponašanju i osobinama, iako su rođeni u par minuta razlike, što znači u istom znaku i u istoj "kući". Kako to da ni blizancima ne odgovara isti horoskop?

Astrologija na testiranju: Paul Conderc je ispitao datume rođenja 2817 muzičara i zaključio da se muzičari rađaju u toku cele godine bez nekog pravila. Istraženi su i horoskopi 623 zloglasnih kriminalaca poznatih u analima pravosuđa po strahoti njihovih zločina. Astrolozi smatraju da je Mars dominantan u horoskopu kriminalaca, ali to nije bio slučaj. Njihovi datumi rođenja nasumično su razbacani po svim znakovima horoskopa. Nijedan zodijački znak ne okuplja ljude iste struke ili osobina više nego ostali znakovi.

Za zadnjih 2000 godina sazvežđa su se u odnosu na nas pomerila za 30o geografske širine. To znači da se sazvežđe Device sada nalazi tamo gde je bila Vaga, Vaga se nalazi tamo gde je bila Škorpija, itd. Ni ovaj podatak astrolozi ne uzimaju u svoje proračune. Situacija na nebu je drugačija od situacije na kartama astrologa.

Zvezde u sazvežđima ne nalaze se u jednoj ravni, nego su raspoređene u dubinu. Sazvežđa izgledaju tako samo iz ugla posmatrača sa Zemlje, inače one u kosmosu nisu celina. Sa druge tačke u svemiru ona izgledaju sasvim drugačije. Zvezde u istom sazvežđu veoma su daleko jedna od druge, pa se nameće pitanje kako zajedno mogu da imaju uticaj na jednu dvanaestinu čovečanstva? Svemir ima 3 dimenzije, a astrolozi vide samo 2 dimenzije.

Kako uopšte planete mogu da deluju na ljude? Da je to neka vrsta zračenja, elektromagnetno na primer, onda delovanje na ljude ne bi moglo da bude selektivno, to jest ne bi delovalo samo na ljude koji su određeni u nekom astro znaku, nego bi delovalo na sve ljude. Kakvo je to zračenje planeta koje uspeva da izabere samo ljude koji imaju približne datume rođenja, dok na druge ljude ne deluje? Kako je moguće da jedna dvanaestina stanovništva ima svakog dana istu sudbinu?

Ako verujemo u nešto što je pogrešno, kad tad suočićemo se sa svojim promašajem. Zato je bolje odmah priznati grešku i verovati u ono što je istina.


KOJI STE ZNAK U HOROSKOPU?

"Proročanstva" astrologa veoma često su neodređena, pa mogu da se "ostvare" u više životnih situacija. Na primer: "Pazite na kola" može da znači da ćete imati udes, ili će pauk da vam odnese auto, ili ćete da ih pozajmite neopreznom prijatelju, ili će da se pokvare, ili... Naravno, sa kolima se uvek nešto događa. Kao kad vam neko u šolji za kafu vidi slovo "N", to može da znači: neće ti se ispuniti želja, ili srešćeš Nikolu, ili nadaj se, ili postaćeš nadzornik, ili... Dakle, proročanstva astrologa su uopštena i neprecizna.

Kako onda neki astrolozi imaju veliki procenat pogađanja budućnosti? Iza astrologa koji uspevaju da “pogode” budućnost stoji tajni izvor informacija, sila koja poznaje vašu intimnu životnu situaciju, želje i probleme, toj sili neće biti teško da ispuni proročanstvo koje vam je dala. Na taj način steći će vaše poverenje, pa će sledeći korak biti da postajete poslušni vernik te sile. Mnogi državnici i njihove supruge, političari, biznismeni, muzičari, i drugi, izjavljuju kako za sve bitne odluke konsultuju ličnog astrologa. To nas već navodi na zaključak: "Ako želiš da budeš uspešan i bogat, obrati se astrologu". Poznate ličnosti često kažu da svoj uspeh duguju savetima astrologa, pa tako upućuju lakome ljude da i oni tamo potraže savet.

Često mi se dešava da me pitaju koji sam znak u horoskopu. Više puta sam testirao svoje prijatelje koji se bave astrologijom na ovaj način: "Ti me poznaješ, znaš moje osobine. Na osnovu tih podataka biće ti lako da saznaš koji sam znak u horoskopu." Većina njih se dvoumila da li da pogađa. Oni koji su iskreno verovali da je astrologija istinita odlučili su da mi to dokažu i, uporedivši moje osobine sa određenim znacima u horoskopu, krenuli su da pogađaju. Niko nije nikad pogodio ni iz tri pokušaja u kom sam znaku rođen. To dovoljno govori o istinitosti i naučnosti astrologije. Jedna devojka je bila uporna da pogodi u kom znaku sam rođen. Tri promašaja, četri, pet, šest promašaja! Verovatnoća istinitosti horoskopa je drastično pala, ali je ona i sedmi put pokušala da pogodi. Pitao sam je: -Zar ti još uvek veruješ u horoskop posle 7 promašaja od 12 mogućnosti?

Međutim, kada bi moj horoskopski znak pogađao pravi medijum sile koje stoje iza astrologije, siguran sam da bi pogodio iz prve, ali ne na osnovu astroloških hipoteza. Kako onda astrolozi pogađaju?


KAKO ASTROLOZI POGAĐAJU

Pošto astrologija nije zasnovana na naučnim podacima nego na naučno netačnoj religijskoj tradiciji, kako onda astrolog uspeva da pogodi prošlost, sadašnjost a donekle i budućnost? Neki astrolozi otvoreno tvrde da im je za proricanje važnija intuicija nego raspored planeta. U svakom slučaju, pošto uprkos netačnim podacima o nebeskim telima astrolozi uspevaju da pogode u većoj meri nego što bi slučajnim nagađanjem, možemo da zaključimo da je izvor znanja astrologa je natprirodan.

Nauka daje odgovore na pojave koje se u prirodi ponavljaju po određenim zakonitostima. Jedinstveni događaji (čuda) koji su vanredne pojave i ne dešavaju se po uobičajenom sledu stvari, predstavljaju polje u kojem religija ima logične odgovore.

POREKLO ASTROLOGIJE

Astrologija se pojavila kod naroda koji su verovali u mnoštvo bogova. Verovali su da je sudbina ljudi predodređena po volji bogova - zvezda. U astrologiju nisu verovala naivna plemena polu divljih ljudi. Naprotiv, astrologija je nastala u naprednim civilizacijama drevnih naroda. U Vavilonu pre oko 2400 godina, astrologija je bila način za "određivanje volje bogova". Sve planete i zvezde imale su imena vavilonskih bogova (Šamaš - sunce; Nanar - sin, Mesec, Ištar - Venera, itd). Čak je i astronomija kao nauka usvojila imena "bogova" za imena planeta i zvezda, što govori o uticaju mnogoboštva i danas. Kako to da Vavilonjani, koji nisu bili ni najmanje primitivan narod, verovali u mnoštvo bogova?

U Bibliji je zapisano da se Lucifer, anđeo koji je imao najviši položaj od svih stvorenih bića, pobunio protiv Boga i poželeo da se izjednači sa Njim. Na žalost, Lucifer je poželeo Božji položaj, a ne Njegov karakter ljubavi. Želeo je da mu drugi služe, da vlada umom i životom drugih ljudi. Pobunjenički duh preneo je i na mnoge druge anđele, koji su kao demoni navodili ljude da ih obožavaju kao "bogove". Lažno obećanje „Postaćete kao bogovi” navelo je mnoge anđele i ljude da odbace Boga. Anđeli imaju veće sposobnosti nego ljudi. Zato Sotoni i demonima nije bilo teško da čineći nešto što je za anđele normalno, a za ljude predstavlja čudo, zadobiju poverenje veoma naprednih civilizacija koje se nisu oslanjale na pravog Boga, kao što su Vavilon, Egipat, Asirija, Grčka, Rim.

Anđeli koji su odbacili Boga deluju kroz lažne religije i okultne pravce, od naizgled bezazlenih, kao što su astrologija, gatanje, bioenergija, telepatija, do još opasnijih, kao što su spiritizam (prizivanje mrtvih), magija (crna, bela, vudu...), transcendentalna meditacija, satanizam, itd.

Ljudi koji veruju u ove pojave nisu praznoverni, već su prevareni.

Današnji način delovanja demona je samo dobio novi, ateistički oblik, ali je suština ostala ista.


ŠTA BOG KAŽE O ASTROLOGIJI

"Neka se ne nađe u tebe" (među vama) "koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj" (spaljivanje dece), "ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini. Drži se sasvim Gospoda Boga svojeg." 5.Mojsijeva 18.10-13 Bog je tražio da se iz naroda uklone svi koji su se bavili astrologijom, spiritizmom, vračanjem, bajanjem, urocima, isl.

Bog se ovako obratio Vavilonjanima kada je učinio da Vavilon bude osvojen: "Neka stanu sada zvezdari koji gledaju zvezde, koji proriču svakog meseca, i neka te čuvaju od onoga što će doći na te. Gle, oni su kao pleva, oganj će ih spaliti, ni sami sebe neće izbaviti iz plamena..." Isaija 47.13,14 Astrolozi daju savete ljudima kako da prevare "sudbinu", a ni sami sebi ne mogu da pomognu da izbegnu nevolje, Božji sud i smrt. Bog kaže: "A ko se obrati k vračarima i gatarima da čini preljubu za njima, okrenuću lice svoje nasuprot njemu i istrebiću ga iz naroda njegovog." 3.Mojsijeva 20.6 Dakle, Bog nije izvor astrologije nego Božji protivnici.

U Bibliji je opisan i susret astrologa (zvezdara) sa Božjim prorokom Danilom. Car Nabukodonosor sanjao je san koji ga je uznemirio, ali je zaboravio šta je sanjao. Pošto su carevi vračari, zvezdari i gatari tvrdili da komuniciraju sa "bogovima" (Danilo 2.10,11), car je (kao i mnogi današnji političari) tražio da mu otkriju sadržaj i značenje sna. Takozvani "bogovi", to jest demoni, lako su caru pogađali prošlost i sadašnjost, i nagađali budućnost. Budućost su uspevali da pogode samo ako proriču osobi koja ne traži Božje vođstvo, pa su nesmetano mogli da isceniraju ispunjenje prorečenog (npr. pomogli bi mu da uspe na poslu, ili da ima saobraćajnu nesreću). Ali car je u određenoj meri verovao Bogu, pa Bog nije dopustio da mu astolozi i vračari "proreknu" sudbinu.

Bilo je očigledno da je Bog dao san caru i učinio da ga zaboravi. Bog mu je dao ovaj san da bi za sva vremena osvedočio ljude da On ne deluje preko vračara, gatara i astrologa, i da poverenje u njih donosi prevaru i smrt.

Astrolozi i vračari su pokušali da prevare cara. Tražili su vreme da bi se dogovorili šta da mu ispričaju i da svi daju isto tumačenje. Car je prozreo lukavstvo, pa su astrolozi priznali svoju nemoć. Nabukodonosor je impulsivno zapretio smrću ne samo astrolozima, nego i mnogim službenicima na dvoru, a među njima i Božjem proroku Danilu. Danilo se povukao sa trojicom prijatelja da u molitvi zatraže od Boga da im otkrije san. Bog je dao odgovor, pa "progovori Danilo i reče: Da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka; jer je njegova mudrost i sila; i on menja vremena i čase; smeće careve, i postavlja careve; daje mudrost mudrima i razum razumnima. On otkriva što je duboko i sakriveno, zna što je u mraku, i svetlost kod Njega stanuje. Tebe, Bože otaca mojih, hvalim i slavim, što si mi dao mudrost i silu, i što si mi objavio za što te molismo objavivši nam stvar carevu... Odgovori Danilo caru i reče: tajne koju car ište ne mogu kazati caru mudraci ni zvezdari ni vrači ni gatari. Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navukodonosoru što će biti do posletka..." Danilo 2.20-23,27,28

Kakav je bio rezultat Božjeg delovanja? Kada je Danilo ispričao san i tumačenje sna koje mu je dao Bog, carev zaključak je bio: "Car progovori Danilu i reče: Doista, vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima, i koji objavljuje tajne, kad si mogao otkriti ovu tajnu." Danilo 2.47 (vidi 1.Mojsijeva 41.8,15,16; Danilo 4.7,24; 5.Mojsijeva 4.16,19) Svi su mogli da vide da budućnost nije zapisana u astrološkim kartama. Bog zna budućnost i objavljuje da će se ispuniti plan koji je On zamislio: spasiće sve ljude koji se odluče da mu se vrate.

Postoji velika razlika između Božjih i astroloških proročanstava. Kada Bog da proročanstvo o tome šta će da se dogodi, Bog nudi i rešenje kako se sačuvati od zla koje dolazi zbog greha. Bog ne kaže samo: "Dogodiće ti se nesreća", nego kaže: "Ako budeš živeo po mojim zapovestima, ja ću ti pomoći."

Bog nam je u Svetom Pismu jasno objavio da On ne inspiriše astrologe da proriču sudbinu. Bog u Bibliji govori da naša sudbina zavisi od našeg izbora, da li verujemo Njemu ili više verujemo bilo kome drugome, pa makar i sebi.

Izvor znanja astrologa koji najbolje pogađaju budućnost su demoni, đavo i pali anđeli. Današnji astrolozi su svesno ili nesvesno sveštenici stare astrološke okultne religije. Možemo da kažemo da je astrologija oblik satanizma, jer je poverenje u Boga zamenjeno poverenjem u autore astroloških proročanstava - u demone. Čovek kao biće manjih sposobnosti od palih anđela (demona) nema načina da izbegne njihovu mrežu prevara, a astrologija je samo jedna od njih. Samo ako verujete Bogu koji je istinu otkrio u Bibliji, i molite mu se, možete biti sačuvani od tih prevara.

Astrologija je prikriveni kult sunca koji je danas dobio ateistički oblik. Sunce, vrhovni "bog" ovog kulta predstavlja Lucifera (reč Luciferos znači "nosilac svetla, svetlonoša"), koji je sebe proglasio za "svetlost ovog sveta". Astrologiju praktikuju sledbenici "Nju Ejdž" pokreta. Masoni takođe obožavaju sunce.

Interesantno je da prilikom stvaranja Bog nije dao ime Suncu i Mesecu jer je znao da će ljudi biti nagovarani da obožavaju nebeska tela. Prilikom stvaranja Bog nije ni spomenuo imena sunce i mesec. Zašto se ne spominju njihova imena? Zato što, po starim verovanjima, spomenuti ime nečega značilo je dati mu određenu vrednost. Bog to nije želeo, nego je rekao: "I stvori Bog dva videla, videlo veće da upravlja danom i videlo manje da upravlja noću, i zvezde." 1. Mojsijeva 1.16 Bog ih je nazvao samo "videlo veće i videlo manje" (1.Mojsijeva 1.16). Bog je Suncu i Mesecu dao samo tehničku funkciju, da obezbeđuju svetlost i da služe za merenje vremena, a ne da prisiljavaju ljude na određeno ponašanje.

Zašto je Bog stvorio Sunce, Mesec i zvezde tek četvrtog dana, a ne prvog? (1.Mojsijeva 1.14-19) Za stare narode, nebeska tela su bila božanstva, ili mesta gde su "bogovi" stanovali. Sunce je bilo vrhovni bog. U Egiptu se zvao Amon Ra, u Vavilonu Šamaš, u Persiji Mitra. I Mesec je smatran božanstvom ali manjim od Sunca, dok su zvezde smatrane za skloništa za nečiste duhove.

I Božji narod je bio u opasnosti da sledi kult sunca i nebeskih tela. Zato je Bog nadahnuo Mojsija da napiše da su Sunce, Mesec i zvezde stvoreni tek četvrtoga dana.

Sunce, mesec i zvezde su lampice koje imaju samo mehaničku funkciju. Bog je demitologizovao Sunce, Mesec i zvezde. To su samo lampe koje je Bog stvorio, to nisu bogovi. Time je Bog pokazao da je besmisleno obožavanje nebeskih tela.

ASTROLOGIJA I MORAL

Cilj astrologa očigledno je da ljude usmeri da žive na određeni način. Oni utiču na brak, ljubav, izbor prijatelja, posao. Saveti astrologa često su puni otvorenih poziva na nemoral. Oni savetuju: "promenite partnera", "doživećete ljubavnu avanturu."... nasuprot Božje zapovesti: "Ne čini preljube." U astrologiji ne postoje kriterijumi za dobro i zlo. Astrolozi pozivaju na postupke koji odgovaraju telesnom, neduhovnom čoveku, na zadovoljstva koja imaju kratak vek, a večne posledice. S druge strane, Bog nudi ljudima zadovoljstva koja traju večno, a donose blagoslov i nama i ljudima oko nas.

Svaki čovek je odgovoran za svoje ponašanje. Mi to znamo ali nismo u stanju da rešimo svoje moralne probleme. Astrologija je pokušaj da se krivica prebaci sa pravog krivca na nešto drugo, u ovom slučaju na kosmos. "Ja činim zlo, ali to je zato što sam predodređen da tako živim." Čovek koji veruje da mu je sudbina zacrtana nema nadu u promenu. Zvezde su krive, a time je optužen Bog koji je stvorio zvezde. Sada je jasno da pravi krivac - đavo stvara religije i ideologije koje Boga prikazuju izopačeno i optužuju ga za zlo koje on, đavo čini. Bog koji čini sve da spase čoveka prikazan je kao Bog koji jedva čeka da kazni čoveka.

Zamislite čoveka koji je napravio udes i pokušava na suđenju da se opravda time što mu zvezde tog dana nisu bile naklonjene. Zamislite društvo u kome bi vladali astrološki zakoni. Ne biste smeli da se oženite devojkom koja vam se sviđa, jer nije odgovarajući astrološki partner; ne bi vas primili na posao jer ste rođeni u pogrešnom znaku; bili biste diskriminisani ili favorizovani samo zbog datuma i vremena rođenja. U životnim situacijama postaje očigledno da čovek za svoje pogreške ne može da se sakrije iza astrologije. Ali astrologija je baš zato popularna što nudi ljudima izgovor za zlo koje čine drugim ljudima, sebi i Bogu. Ako hoćemo da varamo sebe verovaćemo astrolozima da nismo krivi. Ako hoćemo istinu, priznaćemo svoju krivicu, shvatićemo da je Isus Hristos umro baš radi te naše krivice, i molićemo se Bogu da nam da snagu da živimo pravedan i posvećen život.

Čovek ima unutrašnju potrebu da veruje. Ako ne zadovolji tu potrebu za poverenjem u više biće tako što će verovati svom Stvoritelju, čovek će onda da traži nešto drugo u šta bi imao poverenje - na primer verovaće astrologu.


ZAKLJUČAK

Astrologija je poverenje u demone. Ateisti kažu da je poverenje u Boga za lakoverne, ali i oni sami vrlo lako poveruju astrolozima, jer ih to moralno ne obavezuje. Ljudi odbacuju Boga mada im On u svojoj dobroti daje savete kako da se sačuvaju od prevara svih vrsta, i kako da imaju zdrav i ispravan izbor.

Ima mnogo lekara koji znaju da je nikotin veoma štetan ali ipak puše. Za svaku dobru odluku nije dovoljno samo znanje. Potrebna je sila koju može da da samo Bog.

Nemojte da svoju slobodnu volju zarobite time verujući ljudima preko kojih vam Sotona proriče sudbinu. Radije koristite svoju slobodnu volju da upoznate i izaberete Boga.Tada ćete uvek ostati slobodni.

Biblija

Biblija

Video

video

Audio

audio

Download

download
Nalazite se ovde Tekstovi Najvažnije istine Astrologija: Istina ili Laž