Change Font Size

Cpanel

Radost

El. pošta Štampa PDF

Svaki dan bez smeha je izgubljen, jer je smeh melem za dušu. Bolje je pevati u kolibi, nego plakati u dvorcu. Veseo čovek je kao sunce – kud god ide, on osvetljava.

GAL 5:22 A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vjera...

Radost je naša potreba: DEL 13:52 A učenici punjahu se radosti i Duha svetoga. Zajedno!

Šta je radost? To je nekakav unutrašnji osećaj zadovoljstva, prosto nam zaigra srce i imamo želju da činimo dobro drugima oko sebe. RIM 14:17 Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu svetome.

Mi treba da pokrećemo radost jedni u drugima: 2K] 1:24 Ne kao da mi vladamo verom vašom, nego smo pomagači vaše radosti; jer u veri stojite.

Sveto Pismo je napisano da bi mi znali pod kojim uslovima možemo da budemo radosni:

1Jn 1:4 I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.

 


Zdrav život doprinosi radosti u životu. Nema bolesnog čoveka koji može da se u punini raduje životu. Zato ko hoće radostan život, treba da pazi i na svoje zdravlje.

Stanje radosti nas upućuje na činjenicu da nas je stvorio Bog, i da nismo slučajno nastali. Ne samo da je Bog stvorio lepe stvari, nego je nas stvorio da imamo doživljaj da su te stvari lepe i da se radujemo zbog toga. Kad ne bi imali osećaj lepog i radosnog, ne bi bilo smisla da postoji lepota i radost. Kad osetim radost u sebi, ne mogu da se ne setim: koliko me Bog voli kad nas je stvorio tako da možemo da se radujemo!

Čemu se ljudi raduju?

Čemu bi ste se vi najviše obradovali u ovom trenutku? Kada bi nekom čoveku poklonili 10.000 eura, on bi sigurno skakao od radosti. Međutim, kad mu Bog ponudi večni život na poklon, život koji vredi neuporedivo više od 10.000 eura, ljudi uglavnom hladnokrvno saslušaju, ne verujući da je to moguće, da tako nešto postoji. I najčešće ne prihvate poklon koji može da im donese najviše radosti.

Poslovni čovek koji je uspešno završio neki posao, nekad je toliko radostan da želi da počasti svoje činovnike kolačima. Student koji je dobio visoku ocenu na ispitu, oseća se sjajno prvih nekoliko sati. Mornar koji je dugo bio na brodu doživljava prvu lokalnu luku kao najzanimljiviji velegrad.

Čemu se deca raduju? Zamislite dečaka koji roditeljima objašnjava kako želi na poklon tricikl. On kaže kako to želi više nego bilo šta drugo na svetu. On obećava roditeljima da nikad ništa drugo neće tražiti samo ako dobije tricikl. Dete iskreno tako i misli u tom trenutku, jer mu se čini da je tricikl upravo ono što mu nedostaje da bi mu život učinilo savršeno srećnim. Ono misli da se neće pojaviti ništa drugo što mu je potrebnije.

Međutim, kako se mi razvijamo kao ličnosti, mi shvatamo da dečačke želje nisu ispunile potpuno naš život. Tricikl koji je neko vreme ispunjavao naše potrebe, sada zastareo, pošto vršnjaci voze bicikle, pa motore, pa auta. A dete stalno uverava roditelje da će ispunjenje nove želje (bicikl, motor, auto), da zadovolji sve njegove potrebe do kraja života.

Po ovom principu se ponašaju i odrasli. Retko ko je bio celog života zadovoljan svojim prvim autom ili stanom. Neko vreme nam je bio i brz i komotan, dok želje nisu porasle. Želje rastu najčešće zato što primećujemo kako drugi oko nas imaju nešto bolje i praktičnije.

Naša radost nastaje najčešće kada dobijemo nešto što nismo imali, ma koliko to bio mali dobitak. Međutim, vremenom se navikavamo na dobijeno, pa nam to postaje obično i ne pričinjava nam posebnu radost to što imamo. Radost nije trajna ako stvari kojima se radujemo nemaju večnu vrednost. Samo Božje carstvo može da bude stalan izvor radosti. Zato ništa na ovoj Zemlji ne može da nas trajno raduje, osim vere da će Bog da nas spase kao što je obećao.

Čest izvor radosti su dobri prijatelji. O svojim prijateljima govorimo zato što ih volimo, naše radosti i tuge povezane su sa njima.

Brak se ne sklapa samo da bi se delile zajedničke radosti, nego da se dele i zajednički problemi. Mnogi danas ne ulaze u brak jer ga doživljavaju samo kao zabavljanje. Dok mi je zabavno biću s tobom. Ali kad se pojave problemi i kad rviše nije zabavno, onda se ova nazovi "ljubav" raspada. Tamo gde postoji prava ljubav, dele se i radosti i problemi. Rekli smo da kada se podele problemi oni su upola lakši, a kada se podeli radost ona je duplo veća.

Kako je radost opisana u Bibliji? Na primer radost žene koja je rodila dete: Avramova Sara se jako radovala kad je u dubokoj starosti dobila dete (1M 18:12) Samuilova majka Ana pomolila se Bogu ovako: razveseli se srce moje u Gospodu; podiže se rog moj u Gospodu; otvoriše se usta moja na neprijatelje moje, jer sam radosna radi spasenja tvojega. 1Sa 2:1; Psalam 113:9

Radujemo se Božjoj pomoći: Psalam 21:1 Gospode! s tvoje se sile veseli car; i kako mu je velika radost što ti pomažeš!

Izlasku iz Egipta, oslobođenji iz ropstva: "I izvede narod svoj u radosti, izbrane svoje u veselju." Psalam 105:43

Roditelji dobroj deci: Priče 10:1 Mudar je sin radost ocu svojemu, a lud je sin žalost materi svojoj. Psiholozi savetuju da upijamo radost dece, da odemo na igralište, zabavište, porodilište ili školu i posmatramo decu kako se igraju i uživaju u životu. Njihova radost reći će i na nas.

Mirotvorci: PRČ 12:20 radost je onima koji savetuju na mir.

Prorok se raduje Božjoj reči: Jeremija 15:16 "reč tvoja bi mi radost i veselje srcu mojemu, jer je ime tvoje prizvano na me, Gospode Bože nad vojskama."

Nama Božja otkrivenja treba da budu radost: PSL 119:111 Prisvojih otkrivenja tvoja zavavek; jer su radost srcu mojemu.

Evanđelje, radosna vest

Rođenju Jovana Krstitelja: LUK 1:14,19 I biće tebi radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.

Radost za Hristovo rođenje: Mudraci su se radovali zvezdi koja ih je dovela do tek rođenog Hrista. Matej 2:10; Luka 2:10 I reče im anđeo: ne bojte se; jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu. Jovan Krstitelj se radovao Hristovom rođenju još u majčinoj utrobi, pre nego što je bio rođen: Luka 1:44 Jer gle, kad dođe glas čestitanja tvojega u uši moje, zaigra dijete radosno u utrobi mojoj.

Mnogi radosnu vest o drugom Hristovom dolasku pretvaraju u vest straha i neizvesnosti. Oni govore o ratovima, zemljotresima i progonstvima, a ne o Božjoj svemoći i ljubavi, o vaskrsenju i večnom životu bez greha. Ljudi govore o tome da će tada biti "smak sveta", a to će u stvari biti novo početak. Smak sveta biće samo za one koji su odbacili Boga, tada će se njihov svet za večnost srušiti. Za ljude koji veruju Bogu, to će biti novorođenje sveta. Ako odlučimo da se izmirimo sa Bogom i da odbacimo sve grehe, nemamo razloga da se bojimo drugog Hristovog dolaska, nego nasuprot da se radujemo.

Žalosno je što jedna verska zajednica u zaglavlju svog časopisa uvek piše da propovedaju "evanđelje o uništenju bezbožnih", a tek na drugom mestu evanđelje o spasenju ljudi koji veruju Bogu. Kakva je to radosna vest o uništenju? Bog se nikad ne raduje što mora da uništi grešnike koji ne žele da napuste zlo. Zar je uništenje bezbožnih njima važnije od njihovog ličnog spasenja?

Žene na Hristovom grobu radovale su se kad im je anđeo rekao da je Isus vaskrsao: Mt 28:8 I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom potekoše da jave učenicima njegovijem. - Nas iznenađuje što se učenici nisu radovali, jer još nisu mogli da poveruju da je Isus zaista vaskrsao, čak i kad su videli vaskrslog Hrista: LUK 24:41 A dok oni još ne vjerovahu od radosti i čuđahu se. Međutim, kad su shvatili da je Hristos vaskrsao, njihovu radost niko nije mogao da prekine: DEL 2:46 I svaki dan bijahu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hljeb po kućama, i primahu hranu s radosti i u prostoti srca,

Ulje radosti za Pomazanika - Mesiju (Hrista): JEV 1:9 PSL 45:7 Omilela ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza te, Bože, Bog tvoj uljem radosti većma od drugova tvojih.

Kada je Filip propovedao Samarjanima: DEL 8:8 I bi velika radost u gradu onome.

Radost grešnika

Ljudi koji se smeju samo kad vide da se neko sapleo ili udario glavom u nešto. Takvi ljudi na Nebu neće imati čemu da se smeju, jer je tamo sve savršeno. Ako ljudi pričaju samo viceve u kojima je neko ispao glup i naivan, neće imati čemu da se smeju na Nebu. Bog je stvorio smeh da tako izražavamo radost radi lepih stvari koje nam se događaju, a ne zbog tuđe nesreće.

(Prvi stvoreni čovek) Neposlušnost je izopačila njegove sposobnosti, pa se umesto ljubavi pojavila sebičnost... Nakon učinjenog greha, svetost mu više nije pričinjavala radost, pa je pokušao da se sakrije od Božje prisutnosti. (EGW; Put Hristu 16) Eva i Adam očekivali su će ih činjenje greha usrećiti još više nego što su bili srećni. I mi danas imamo isti problem. Ako nismo u skladu sa Bogom, onda ne nalazimo radost u zajedništvu sa Njim. "Grešnik ne bi mogao da bude srećan u Božjoj prisutnosti, društvo svetih bića mu ne bi prijalo. Kada bi mu i bilo dopušteno da uđe u Nebo, to mu ne bi predstavljalo nikakvu radost... Nebo bi za njega bilo mesto mučenja, i on bi želeo da se sakrije od Onoga koji je svetlost i središte nebeske radosti."

Koja je životna filozofija ljudi bez Boga? Isaija 22:13 A gle, radost i veselje, ubijaju goveda, kolju ovce, jedu meso i piju vino govoreći: jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umreti. Primer: Filisteji su se radovali što je Samson uhvaćen i oslepljen, ali su ubrzo posle te radosti poginuli. SUD 15:14

Niko ne može da kaže da nema zabave u svetovnom načinu života. Mi lako otkrivamo da se neko zlo čini zabavno dok traje, ali onda otkrivamo i da to zlo ipak ima kraj koji nije nimalo zabavan. Zlo ne donosi trajnu radost i zadovoljstvo u životu. Po završetku zabave nastaje praznina koju ništa ne može da ispuni. Ljudi onda traže još veću zabavu, pa posle nje doživljavaju još veću prazninu. Onda se čovek suoči sa izborom: ili će da životari u površnim kratkotrajnim zabavama bez Boga, ili će potražiti trajnu radost sa Bogom.

Kafa deluje tako što podstiče veštački dobro raspoloženje. Međutim, dejstvo kafe je kratkotrajno. Otkad se popije, ona će posle oko 10-15 minuta imati dejstvo u narednih 15-20 minuta. Tada ljudi pijući kafu pričaju nasmejani i vedri o tome gde će letovati, kako će dobiti povišicu plate, itd. Ali kad prođe dejstvo kafe, ljudi se vraćaju u realnu sivu stvarnost koju kafa nije uspela da im poboljša. Letovanje je pod znakom pitanja, jer ne znamo da li ćemo imati para, a i povišica plate retko kad dođe onda kad se o njoj priča. Onda je kafa suviše slaba za izazivanje veštačke radosti, pa čovek uzima alkohol, pa marihuanu, a neko se ne zaustavi sve do jakih narkotika, koji ga odvedu u smrt umesto u radost.

Neki ljudi radost izražavaju igranjem. Postoji i muzika koja prosto navodi telo na kretanje. Ni ovaj efekat muzike po prirodi nije loš, ali ono u šta se danas pretvorila muzika za igru, to je zaista loše. Pogledajte u Božje zapovesti, pa onda pogledajte na ponašanje ljudi dok igraju uz muziku i sve će biti jasno. Isus je preporučio ljudima koji će ući u Božja carstvo da od radosti igraju (Luka 6.23), ali taj način igranja sigurno će biti sasvim drugačiji. Potpuno je različito igranje zbog radosti spasenja, od igranja iz želje za telesnim zadovoljstvima.

Ljudi pokušavaju da nađu radost u novcu, zabavi, ljudima, ali toga nikad dosta.

Mnogi ljudi uoče da neki grešnici i zločinci imaju radostan život: Jov 36:11 Ako poslušaju i stanu im služiti, dovršuju dane svoje u dobru i godine svoje u radosti. Mi ne razumemo zašto. Međutim, Isus je rekao da su oni primili svoju platu. Oni su želeli da im tak novac, kuća i zabava budu plata, i Bog im je dao slobodu da to dobiju, ali neće imati večni život.

PRČ 15:21 Bezumlje je radost bezumniku, a razuman čovjek hodi pravo.

Nema trajne radosti ako čovek živi u grehu - grešna radost traje kratko: JOV 20:5 Da je slava bezbožnih za malo i radost licemerova začas?

Jedan mladić hranio je svinje, ali im je dao prevruću hranu. Prva svinja je dotrčala, stavila njušku u vruću hranu i odmah je izvukla i ciknula. Međutim, sve ostale koje su dotrčale isto su stavile njušku u vruću hranu bez obzira što su sve prethodne cikale od bola. Želja za hranom bila je jača od razuma. Tako i ljudi bez obzira na bolno iskustvo drugih, u težnji da ispunimo svoje želje, mi doživljavamo često istu bol kroz koju su i oni prošli. Mislimo da je radost u grehu, a doživimo bol. Zato želje ne treba da gospodare razumom.

Ako hoćemo da budemo radosni i vedri, potrebno je da nađemo neki realniji i trajniji izvor i garanciju te radosti.

Radost u služenju Bogu:

JOV 22:3 Je li Svemogućemu radost, ako si pravedan? ili mu je dobit, ako hodiš bez mane? - Ne treba da mislimo da mi Bogu činimo uslugu time što smo pošteni ili pravedni.

Pozvani smo da se radujemo na bogosluženju: PSL 47:1 Svi narodi, zaplještite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim.

Izraelci su se radovali "kad dođe kovčeg zaveta Gospodnjega u logor, povika sav Izrailj od radosti da zemlja zaječa." 1Sa 4:5 1Dn 16:27

Radovali su se pri posvećenju Solomunovog hrama (2Dn 7:10).

Prokletstvo dolazi na one koji ne služe "Bogu svojemu radosna i vesela srca u svakom obilju." 5M 28:47 Nije dovoljno samo da služimo Bogu, nego da smo radosni što služimo Bogu.

Nebesko carstvo: MAT 13:44 Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ono.

LUK 10:17 Vratiše se pak sedamdesetorica s radosti govoreći: Gospode! i đavoli nam se pokoravaju u ime tvoje. Međutim, Isus im je rekao da ne treba da se raduju što imaju veću silu od demona, nego zato što će biti spašeni, što su im imena zapisana na Nebu. Dakle, mi često imamo pogrešan motiv da se radujemo. Radujemo se što su naši neprijatelji iza nas, a mi još uvek nismo stigli na svoj cilj.

Bog nas poziva da se molimo, da bi mogli da se obradujemo kad nam ispuni molitvu: Jn 16:24 Doslije ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.

RIM 7:22 Jer imam radost u zakonu Božijemu po unutrašnjemu čovjeku;

Radost za ljude kojima je Pavle govorio o Bogu, a vratili su se Bogu: 1Sol 2:19 Jer ko je naš nad ili radost, ili venac slave? Niste li i vi pred Gospodom našim Isusom Hristom o njegovu dolasku? 3JV 1:4 Nemam veće radosti od ove da čujem moja deca u istini da hode.

Radost se množi kad se deli. Kada deliš hleb, on se smanjuje. Kada deliš krov, on ostaje isti. Kada deliš radost, ona se udvostručava. Kada deliš tugu, ona se prepolovi.

Radost za religijske objekte, a ne za Boga:

Plač 2:15 Pljeskaju rukama nad tobom svi koji prolaze, zvižde i mašu glavom za kćerju Jerusalimskom: to li je grad, za koji govorahu da je prava lepota, radost svoj zemlji? JER 49:25 Kako se ne ostavi slavni grad? grad radosti moje? Ako bismo se više radovali našoj crkvenoj zgradi ili organizaciji nego Bogu, onda nismo shvatili suštinu religije. Ljudi kažu "moja vera", ili "naša crkva", a ne Božja crkva, crkva koju je Bog osnovao a ne mi ljudi.

U nekim harizmatskim crkvama najbitnije je da na bogosluženju osetite radost, a neki padaju i u trans. Ljudima se obećava promena na nivou osećanja sreće i radosti, a ne stalno stanje sreće. Ljudi uz dizanje ruku, vikanje “aliluja” ili meditiranje otvaraju svoj um Sotoni i demonima, demoni smanje svoj zli pritisak na ljude, i oni se osećaju bolje. Neke molitve tih crkava su iste ili slične kao invokacija, govor za prizivanje duhova (demona) u new age pokretu.

U nekim religijama odnos čoveka sa Bogom zasnovan je isključivo na osećanjima. Ako nisi zaplakao ili iz radosti mahao rukama i vikao Aliluja, to znači da te nije vodio Sveti Duh. Bez razlike šta ovim ljudima Bog razumno govori, njima je bitnije kako se osećaju.

Prilikom Hristovog ulaska u Jerusalim, ljudi su: LUK 19:37 u radosti hvaliti Boga iza glasa za sva čudesa što su videli". Vikali su "Osana sinu Davidovom". Međutim, fariseji su smatrali da je ta radost protiv ispravne religije, pa su tražili da im Isus to zabrani. Međutim, Isus je rekao da bi kamenje povikalo ako bi ovi ljudi ućutali.

Potrebna je trajna radost u religiji:

Ono što je sigurno, to je da nas Bog poziva na trajnu radost, a ne na trenutno osećanje radosti. MAT 13:20,21 A na kamenu posijano to je koji sluša reč i odmah s radosti primi je, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga poteraju reči radi, odmah udari natrag.

Ljudi koji greh doživljavaju kao nedostatak samokontrole, slepo se pridržavaju nekih pravila ponašanja. Kad nema dragovoljnog življenja po Božjoj volji, kad tad će to prisiljavanje sebe na dobro da prestane. Jedino kad se družimo sa Bogom, postajemo radosni što živimo ispravno.

Da se molimo ne samo da ne činimo grehe, nego da se radujemo što ne činimo greh. Šta vredi ako ja ne učinim greh, ako je meni žao što ga nisam učinio?

I Bog se raduje:

Mt 25:21,23 A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.

Lk 15:7,10 Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grešnika koji se kaje, nego za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje.

Jn 3:29 nevesta se raduje glasu ženikovu. Ova dakle radost moja ispuni se.

Bog poštuje i našu i svoju radost: Jn 15:11 Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.

Isus

"Naš je Spasitelj bio zaokupljen dubokim mislima i neobično ozbiljan, ali nikad nije bio smrknut i mrzovoljan... Isusova religija daje mir koji teče kao reka. Ona ne guši svetlost radosti, ne ograničava veselje, ne navlači oblake na blistava, nasmejana lica." Put Hristu, Radosni u Gospodu, 125

Mešavina radosti i tuge:

Da li biste voleli da još jednom proživite ovaj svoj život? Mnogi kažu: "Voleo bih, jer bi ga živeo mnogo drugačije." Međutim, pitanje je bilo, da li biste voleli da proživite ovaj isti život, na isti način, bez promena, sa svim radostima i žalostima. Mlađi ljudi koji nisu doživeli toliko zla i nadaju se boljem, obično odmah kažu da bi. Ali što je čovek stariji, on kaže da ne bi voleo da živi ponovo isti život. Toliko zla je prošao, toliko bolnih iskustava, da je to pomračilo radosti koje su takođe doživljene. Naročito ako je neko živeo bez Hrista svoj život, on ne može da s radošću želi da živi ponovo isti život. Čak i ljudi koji su izabrali Boga od rođenja, ne žele da žive još jednom život u kojem im je greh doneo toliko patnje. Život vredi samo ako postoji nada da će greh i zlo prestati.

Neki ljudi su tužni zato što stalno razmišljaju o ružnim stvarima koje su im se dogodile. Jedan lekar je tako odlučio da leči jednog depresivnog pacijenta tako što je tražio da na mu početku svakog razgovora ispriča neku anegdotu iz svog života. U početku je pričao nezgrapno, jer pre toga nije obraćao toliko pažnje na dobre stvari koje su mu se događale. Ali malo po malo krenuo je u potragu za radosnim događajima i počeo je da uživa u tome. Počeo je i drugima da priča te svoje smešne doživljaje, i njegove depresije je nestalo.

Jezdra 3:12,13 "A mnogi od sveštenika i Levita i glavara domova otačkih starci koji bijahu videli pređašnji dom, plakahu iza glasa gledajući ovaj dom koji se osnivaše, a mnogi opet podvikivahu od radosti, Te narod ne mogaše razaznati vike radosne od vike plačne u narodu, jer narod podvikivaše iza glasa, i vika se čujaše daleko."

Izraelci su se radovali kad su spašeni od Amanovog progonstva. Jestira 8:16,17 Zla pretnja se pretvorila u radosni praznik: "Prema danima u koje se smiriše Judejci od neprijatelja svojih i prema mesecu kad im se pretvori žalost u radost i tuga u veselje, da te dane praznuju gosteći se i veseleći se i šaljući delove jedan drugom, i siromasima darove." Jestira 9:22

Neki ljudi imaju toliko nevolja da se raduju smrti: JOV 3:22 "Koji igraju od radosti i vesele se kad nađu grob?"

Verniku tuga pa radost: PSL 30:5 Gnev je njegov za trenuće oka, a do života milost njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost.; PSL 30:11 I ti promeni plač moj na radost, skide s mene vreću, opasa me veseljem.

Bog obećava Njemu vernim ljudima radost posle tuge: ZAH 8:19 Ovako veli Gospod nad vojskama: post četvrtoga meseca, i post petoga i post sedmoga i post desetoga obratiće se domu Judinu u radost i veselje i u praznike vesele; ali ljubite istinu i mir.

JVN 16:20 Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati; i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.

JVN 16:21 Žena kad rađa trpi muku; jer dođe čas njezin: ali kad rodi dete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovek na svet.

RIM 12:15 Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.

Mi nevolju doživljavamo kao tugu, međutim Bog kaže ovako: JEV 12:11 Jer svako karanje kad biva ne čini se da je radost, nego žalost; ali poslije daće miran rod pravde onima koji su naučeni njime. Ili JAK 1:2 Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti, Jednom sam svojim duhovnim prijateljima pričao kako trenutno imam puno problema. Oni su mi rekli: Blago tebi, imaš nevolju!

1PT 4:13 Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava njegova, imali radost i veselje.

Ko nikad nije bio tužan, taj ne zna šta je radost.

Ljudi misle da u životu vernika samo radost treba da se događa. Ako neko nije radostan, mi odmah pomislimo da je nešto zgrešio Bogu čim ga pritiskaju problemi. Postoje čak i pesme u stilu "Uvek radost, svakog dana sunce sja, radosna su srca sva..." Međutim, ne postoji nijedan čovek koji je uvek u životu samo radostan. Čak su i izuzetno religiozni ljudi imali toliko teške probleme da su se žalili da je bolje da se nisu ni rodili (Jeremija, Jov, Ilija...).Jeremija je čak napisao i knjigu Tužaljki, Plač Jeremijin. Neki ljudi misle da ta knjiga ne bi trbalo da se nalazi u Bibliji. Međutim, Bog o životu govori realno. On ne želi da nas prevari da mislimo da je u životu uvek samo radost. Bog je realan i govori nam da će biti i žalosti, ali nam kaže da stoji uz nas da nam pomogne da te probleme prevaziđemo. Nama su potrebni ti neradosni trenuci da bi duhovno stasali.

Kad nas neko pita: "Kako si?" - mi automatski odgovaramo: -Dobro! - iako često nismo nimalo dobro. I tako nosimo masku pod imenom "Dobro sam", a lažemo i sebe i druge da nimalo nismo dobro. Kada bismo na pitanje: "Kako si?" - odgovorili iskreno, bojimo se da nas prijatelji ne bi saslušali. Kad se molimo Bogu, mi nikad ne kažemo: "Bože, ja sam dobro, u mom životu je uvek radost, svakog dana sunce sja." Pred Bogom nam se ne isplati da nosimo masku na licu. Bog nas neće kazniti ako nismo radosni, ako smo žalosni, nego će nam pomoći.

"Kako smo samo spremni da pričamo o svojim teškoćama i nevoljama! Opterećuje nas toliko nepotrebnih briga, prepuštamo se tolikim strahovima, govorimo o takvom bremenu muka, da bi neko mogao da pomisli da nemamo milosrdnog, nežnog Spasitelja, spremnog da čuje naše molbe i odmah nam pruži pomoć u vreme potrebe... Teškoće sa kojima se suočavaju, umesto da ih približe Bogu, jedinom izvoru pomoći, odvajaju ih od Njega jer bude nemir i nezadovoljstvo... Možda imate teškoće u poslovima, i izgledi su vam sve mračniji, a možda vam preti i gubitak; ali nemojte da se obeshrabrite - bacite svoje brige na Boga i ostanite smireni i raspoloženi... Isus je obećao svoju pomoć ali tek kad vi uložite svoj napor. Kad ste, oslanjajući se na svog Pomoćnika, učinili sve što ste mogli, radosno prihvatite ishod. Bog ne želi da njegov narod bude preopterećen brigama. Međutim, naš Gospod nas ne obmanjuje. On nam ne kaže: 'Ne bojte se, nema opasnosti na vašem putu.' On zna da postoje nevolje i opasnosti i zato s nama postupa otvoreno. On ne namerava da svoj narod izvuče iz ovog sveta punog zla i greha, već želi da mu pokaže najsigurnije utočište." Put Hristu, Radosni u Gospodu, 126

Jedan posetioc ušao je u baštu i čuo žalbe na sve strane. Mango je rekao da bi radije voleo da bude kokosova palma jer je korisnija od njega. A palma je zavidela mangu što je njen plod skuplji od njenog. I druge biljke bile su ljubomorne jedna na drugu. Jedino jedan mali žuti cvet izgledao je radosno u svom uglu. Na pitanje kako to da i on nije nezadovoljan, cvet je rekao: "I ja sam ranije zavideo palmi, mangu i ostalom drveću na njihovim stablima, lišću i plodovima. Ali onda sam shvatio da Bog nije želeo da budem palma ni mango, nego žuti cvet. Zato sam rešio da budem najbolji mali žuti cvet!"

Svaki čovek ima tužne i radosne trenutke. Da li ćemo biti srećni ili žalosni, to zavisi da li ćemo se prisećati radosnih ili tužnih trenutaka.

Radost - borba sa iskušenjem

"Ne smeš ovo, ne smeš ono... Nemoj da ideš tamo, idi ovamo. To nije za tebe! Ej, propašćeš, šta to radiš?" I tako se radosna vest o spasenju pretvori u žalosnu vest. Ljudi osete da se vrši pritisak na njihov slobodan izbor, a nijedna zdrava ličnost neće dopustiti da drugi donose odluke šta ona treba da radi.

Navike nastaju ponavljanjem nekih postupaka. Zamislite da odjednom imate jaku želju za pušenjem, ili za nekom lošom navikom koju imate. đavo vam viče na uvo: "Hajde, učini to!" Vi imate jaku potrebu da to učinite. Evo šta da radite: "Gledajte na sat 1 minut i mislite na nešto drugo, pozitivno i lepo (godišnji odmor ili telefonski poziv, neki radostan događaj). Možda da se na kratko pomolite ili kažete neki Biblijski stih. Ako posle jednog minuta još uvek imate jaku želju, ponovite ovo još jedan minut. Sada je vreme da počnete da se molite ili otpevate neku pobožnu pesmu. U toku drugog minuta razmišljajte o nečem dobrom i pozitivnom. Na kraju drugog minuta, ako je taj nagon još u vama, gledajte na sat još jedan, poslednji minut. Doktori i psiholozi se slažu da ako ne odgovorite na neki nagon 3 minuta, ta potreba nestaje. Nagon funkcioniše samo ako mu odmah popustite. Zato se i zove nagon, jer nas nagoni da nešto odmah učinimo. Ali ako uspete da se uzdržite 3 minuta, on će potpuno nestati. (U autobusu oseti potrebu da izbaci višak vode - sam sebi kaže: Strpi se)

Smatrate li da je prevelika žrtva Hristu predati sve? Upitajte se: Šta je Hristos dao za mene? Da bi nas otkupio, Božji Sin je dao sve - život, ljubav i muke. Možemo li mi, iako nedostojni tako velike ljubavi, da uskratimo Njemu svoje srce?... A čega se mi to odričemo kad sve damo? Grehom oskvrnjenog srca koje Isus treba da očisti, opere svojom krvlju i spasi svojom nenadmašnom ljubavlju! I opet ljudi misle da je teško odreći se svega!... Bog ne traži da se odreknemo ičega što bismo mogli zadržati za svoje dobro... On nudi nešto neizmerno bolje od onoga što (ljudi) sami žele. Čovek čini najveću štetu i nepravdu vlastitoj duši kad misli ili radi protivno Božjoj volji. Nema prave radosti na putu koji je zabranio Onaj koji zna šta je najbolje i koji svojim stvorenjima želi dobro. EGW, Put Hristu, Posvećenje

Neki ljudi se žale da im je preteško da žive po Božjim načelima. Problem je što ljudi ne vole Boga i ne poznaju ga, pa im je teret da žive sa Njim. Jedan mladić krenuo je kod svoje verenice u susedni grad. Nije bilo prevoza, pa se odlučio da stopira. Dugo niko nije stao, ali je uporno pešačio i dizao palac. Pala je magla, pa veče, ali mladić je nastavio da hoda. Napokon je stigao. Radost susreta sa verenicom učinila je da je zaboravio sve probleme koje je imao usput. Ljubav je bila jača od svih problema koji su se isprečili na putu do verenice. I on je rekao da je vredelo proći kroz sve probleme da bi stigao do voljene osobe. Ako upoznamo Boga, mi ćemo ga stvarno toliko zavoleti da nam nijedan problem koji se ispreči na putu do Njega, neće biti pretežak.

Biće teško vreme bez radosti

JOL 1:12 nesta radosti između sinova ljudskih. JOL 1:16 Nije li nestalo hrane ispred očiju naših, radosti i veselja iz doma Boga našega? ISJ 16:10 I nesta radosti i veselja s polja rodnoga, u vinogradima se ne peva ni podvikuje, vina u kacama ne gazi gazilac; učinih kraj pesmama. ISJ 24:11 Tužnjava će biti po ulicama radi vina, proći će svako veselje, otići će radost zemaljska.

JER 7:34 I učiniću, te će iz gradova Judinijeh i s ulica Jerusalimskih nestati glasa radosna i glasa vesela, glasa ženikova i glasa nevjestina; jer će zemlja opustjeti.

JER 16:9 Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću učiniti da na ovom mestu pred vašim očima i za vaših dana ne bude glasa radosna ni glasa vesela, glasa ženikova ni glasa nevjestina.

Božja reakcija: OSJ 2:11 I ukinuću svaku radost njezinu, svetkovine njezine, mladine njezine i subote njezine i sve praznike njezine.

Buduća radost - za ono što je Bog obećao

- bezbožni neće da čekaju - hoće sada za kratko vreme. Božja obećanja traže strpljenje, ali donose trajnu radost.

JVN 16:22 Tako i vi dakle imate sad žalost; ali ću vas opet videti, i radovaće se srce vaše, i vaše radosti neće niko uzeti od vas;

I Isus je prošao kroz takav život, ne možemo da kažemo da mi podnosimo nešto kroz šta Bog nije prošao: JEV 12:2 Isus, koji umesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sede s desne strane prestola Božjega.

PSL 68:3 A pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom, i slaviti u radosti.

ISJ 9:3 ali će se radovati pred tobom kao što se raduju o žetvi.

ISJ 35:10 I koje iskupi Gospod, vratiće se i doći će u Sion pevajući, i večna će radost biti nad glavom njihovom, dobiće radost i veselje, a žalost i uzdisanje bežaće.

ISJ 51:11 Tako oni koje iskupi Gospod neka se vrate i dođu u Sion pevajući, i veselje večno neka bude nad glavom njihovom; radost i veselje neka zadobiju, a žalost i uzdisanje neka beži.

ISJ 61:3 Da učinim žalosnima u Sionu i dam im nakit mesto pepela, ulje radosti mesto žalosti, odelo za pohvalu mesto duha tužnoga, da se prozovu hrastovi pravde, sad Gospodnji za slavu njegovu.

Duplo veća radost: ISJ 61:7 Za dvostruku sramotu vašu, i što se pevaše: rug je dio njihov, zato će u zemlji njihovoj naslediti dvojinom i imaće večnu radost.

ISJ 66:5 Slušajte riječ Gospodnju, koji drkćete od njegove riječi: braća vaša, koja mrze na vas i izgone vas imena mojega radi, govore: neka se pokaže slava Gospodnja. I pokazaće se na vašu radost, a oni će se posramiti.

R za Novi Jerusalim: ISJ 65:18 Nego se radujte i veselite se dovijeka radi onoga što ću ja stvoriti; jer gle, ja ću stvoriti Jerusalim da bude veselje i narod njegov da bude radost.

JER 33:11 Glas radostan i glas veseo, glas ženikov i glas nevestin, glas onih koji će govoriti: slavite Gospoda nad vojskama, jer je dobar Gospod, jer je doveka milost njegova; koji će prinositi prinose zahvalne u domu Gospodnjem; jer ću vratiti roblje ove zemlje kao što je bilo pre, govori Gospod.

Zaključak

Suđenje na koje ću ja izaći nije radosna vest ako nemam Hrista kao svog zastupnika. Ali ako sam izabrao Hrista kao svog branitelja, sudski proces o meni postaje radosna vest, jer ću biti oslobođen smrtne kazna, pa ću živeti večno sa Bogom po Njegovom zakonu.

Zato radujmo se i uživajmo u životu bez greha, onakvom kakvog ga je Bog stvorio da nam bude najbolje u njemu.

Radost spasenja je broj 1: Psalam 51:12 Vrati mi radost spasenja svojega, i duh vladalački neka me potkrepi. Psalam 118:15 Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim: "desnica Gospodnja daje silu;

PRČ 21:15 Radost je pravedniku činiti što je pravo, a strah onima koji čine bezakonje.

Biblija

Biblija

Video

video

Audio

audio

Download

download
Nalazite se ovde Tekstovi Razno Radost