Change Font Size

Cpanel

OSNOVNE TEME

Da li postoji Bog?

El. pošta Štampa PDF

Zašto uopšte postavljamo ovo pitanje? Naravno, najvažniji razlog je da saznamo istinu da li Bog postoji. Nije svejedno kako ćemo živeti ako nismo raščistili s tim pitanjem. Možemo ceo život da budemo usmereni na pogrešan cilj ako Bog ne postoji. Isto tako, ako Bog postoji a mi negiramo njegovo postojanje, naš život neće imati čvrst temelj pa ćemo živeti isprazno i završiti kao ljudi promašenog života. S druge strane, ako verujemo da Boga ima a On ne postoji, živeli bi smo u iluziji. Zato, pre nego što bilo šta ozbiljno krenemo da radimo u životu, moramo prvo da raščistimo sa pitanjem da li Bog postoji.

Zašto bi se čovek koji već veruje ili ne veruje bavio ovim pitanjem? Jednostavno, vernik bi našao čvrste argumente za svoje poverenje u Boga, otklonio bi sumnje, i mogao bi da kaže i drugima da Bog postoji. Pošto smer života svih ljudi zavisi od pitanja da li verujemo u Boga, tačnije, da li imam poverenje u Boga, onda moramo da otklonimo bar najveće sumnje oko postojanja Boga.

Ateistička filozofija života je svuda prisutna i vrlo popularna među ljudima, pa nema razloga da je objašnjavamo. Čak i ateisti ozbiljno razmatraju pitanje postojanja Boga. Postoje dve vrste ateizma: 1) svesni ateizam, gde ljudi najčešće ne žele ni da čuju argumente za Božje postojanje, kao da se boje odgovora koje bi dobili; i 2) nesvesni ateizam, koji se dobija ateističkim obrazovanjem, odrastanjem u okolini gde je religija ocrnjena.

I religiozne ljude bi takođe mogli da podelimo na dve grupe: 1) iskreni vernici koji celim srcem traže Boga; i 2) lažni vernici koji religiju koriste za svoje sebične ciljeve (bogaćenje, vladanje ljudima, zadovoljavanje izopačenih želja, idr.).

Praktično svi ljudi na svetu se u svom životu stalno sreću sa pitanjem postojanja Boga. To je pitanje našeg identiteta: Ko smo mi? Odakle smo? Da li smo slučajno tu ili imamo Oca, Stvoritelja? I kuda uopšte idemo, kakav nam je kraj? Bez odgovora na ova pitanja čovek živi u strahu i nemiru za sebe. S druge strane, odgovori na ova pitanja mogu doneti unutrašnji mir i radost življenja.

Evolucija ili Stvaranje

El. pošta Štampa PDF

Kako je nastao svemir? Kako je nastala planeta Zemlja? Kako je nastao čovek? Na ova pitanja do danas su data samo dva odgovora: 1) evolucija, i 2) stvaranje. I danas u školi i na fakultetu mladi uče evoluciju, a u crkvi i ponegde kod kuće deca slušaju o stvaranju. Negde se ljudi zaklinju nad Biblijom da će govoriti istinu, a ipak veruju u evoluciju. Danas vlada mišljenje da je evolucija dokazana teorija, a da stvaranje sveta od strane Boga predstavlja mit.

Dokaz je konačno svedočanstvo da je neka izjava istinita. U nauci se istina dokazuje posmatranjem ili eksperimentom. Evoluciju niko nije posmatrao kroz istoriju, niti je iko eksperimentalno pokazao kako životinje evoluiraju jedna u drugu. 

Tradicija ili Biblija

El. pošta Štampa PDF

Šta je tradicija?

Reč tradicija na latinskom jeziku znači predati, prenositi. Tradicija nastaje kad ljudi razmišljaju i dogovore se da treba živeti na određeni način. Na primer, postoji tradicija gostoprimstva, pevanja na određeni način, ali postoji tradicija probadanja tela iglama, tradicija obreda zaštite od zlih duhova, i slično.

Sigurno je da svaki narod ima tradicionalne vrednosti koje su njihova lična karta, po kojima ih prepoznajemo. Tradicija ima kulturnu vrednost. Ali lako je primetiti da ono što se ljudi dogovore da rade može da bude dobro, ali može da bude i loše.

Da li religija može da nastane tako što jedan narod razvija kroz generacije ideju o Bogu? Može. Ali da li je ta tradicija ispravna? Možda jeste, možda nije. Ljudi nisu apsolutni kriterijum šta je istina. Logika nam govori da religija treba da nastane tako što Bog otkrije istinu ljudima, a ljudi koji prihvate Božje otkrivenje počnu da žive po toj istini.

Gde je istina?

Ako tražimo istinu, moramo da budemo spremni da je prihvatimo bez obzira da li nam se ta istina sviđa ili nam se ne sviđa. Ako želimo istinu, onda treba da budemo spremni da se menjamo ako otkrijemo da je naš život u suprotnosti sa istinom.

Upravo zbog toga što ljudi često ne žele da se menjaju, mnoge istine su proglašene za laž, a mnoge laži proglašene su za istinu. Međutim, bez obzira koliko dugo se neka laž smatra za istinu, vreme neće promeniti činjenicu da je to ipak laž. Bez obzira koliko ljudi neku laž smatraju za istinu, laž nikad neće postati istina zato što u nju veruje mnogo ljudi. Verovanje većine nije merilo istine. Dužina verovanja u neka tvrđenja i broj generacija koje su u nešto verovale, neće učiniti da ta tvrđenja postanu istina. Šta je merilo istine?

Strana 1 od 5

Biblija

Biblija

Video

video

Audio

audio

Download

download
Nalazite se ovde Tekstovi Najvažnije istine