Change Font Size

Cpanel

KREACIONIZAM

01 EVOLUCIJA ILI STVARANJE

El. pošta Štampa PDF

01 EVOLUCIJA ILI STVARANJE

Kako je nastao svemir? Kako je nastala planeta Zemlja? Kako je nastao čovek? Na ova pitanja do danas su data samo dva odgovora: 1) evolucija, i 2) stvaranje. I danas u školi i na fakultetu mladi uče evoluciju, a u crkvi i ponegde kod kuće deca slušaju o stvaranju. Negde se ljudi zaklinju nad Biblijom da će govoriti istinu, a ipak veruju u evoluciju. Danas vlada mišljenje da je evolucija dokazana teorija, a da stvaranje sveta od strane Boga predstavlja mit.

Dokaz je konačno svedočanstvo da je neka izjava istinita. U nauci se istina dokazuje posmatranjem ili eksperimentom. Evoluciju niko nije posmatrao kroz istoriju, niti je iko eksperimentalno pokazao kako životinje evoluiraju jedna u drugu.


Naučnim metodima ne može da se dokaže ni evolucija ni stvaranje. Eksperimentalno ne može da se dokaže poreklo sveta ni po jednoj teoriji. Niko od ljudi nije posmatrao ni tok evolucije, ni čin stvaranja. Pošto ne mogu naučno da se dokažu, moramo da testiramo koji je koncept verovatniji, koji se bolje uklapa u činjenice iz prirode koje mogu da se testiraju.

02 Evolucionisti opovrgavaju evoluciju

El. pošta Štampa PDF

02 Evolucionisti opovrgavaju evoluciju

Rašireno je mišljenje da svi naučnici veruju u teoriju evolucije i da je ta teorija opšte prihvaćena. To je daleko od istine. Postoje i naučnici koji ne veruju u evoluciju, nego smatraju da pojave u prirodi ukazuju na inteligentnog Stvoritelja. S druge strane, nasuprot raširenom konceptu ove teorije, ne postoji samo jedna usklađena naučna teorija evolucije, nego mnogo suprotstavljenih teorija.


Teoriji evolucije nikada ne nedostaju kritike. Mnoge najoštrije kritike došle su baš od evolucionista. Postoji lista od preko 50 suprotnih terija evolucije. Kad god se ponudi nova teorija, njen autor ukazuje na greške ranijih teorija.

03 Složenost života

El. pošta Štampa PDF

03 Složenost života


I najmanji oblik života je složeniji od bilo čega što je čovek stvorio. Protein sadrži 50 do 10.000 aminokiselina poređanih po tačnom redosledu. Mogućnost slučajnog formiranja jednostavnog proteina od samo 50 aminokiselina je 1:1065 (65 nula iza jedinice!), a pritom je samo jedna kombinacija ispravna. To je praktično nemoguće, a svaka ćelija sadrži 1014 proteina! Jednostavan gen u ćeliji sadrži oko 400 aminokiselina poređanih po određenom redu. Kolika je verovatnoća da će gen nastati slučajno? Kao kad bi majmun seo za pisaću mašinu i pokušao da otkuca kombinaciju od 400 slova. Verovatnoća je 1:10130, ali i za tako malu verovatnoću potrebno je živo biće - majmun. Sama mašina to nikad ne bi otkucala sama. Verovatnića da ceo čovek nastane slučajno manja je nego da majmun slučajno otkuca na pisaćoj mašini sve knjige u biblioteci.

04 Slučajnost

El. pošta Štampa PDF

04 SLUČAJNOST

Prema teoriji evolucije, slučajnost je svemoguća sila koja je dala sve oko nas. Međutim, u prirodi postoji zakon verovatnoće po kojoj će se neki događaj desiti ili se neće desiti. Da li se teorija evolucije uklapa u zakon verovatnoće?


Zamislite da iz aviona bacite na hiljade papirića iznad svoje kuće. Kolika je verovatnoća da deo papirića padne u vaše dvorište i da se poređaju tako da ispišu vaše ime i prezime? Čak i kad bi ste papiriće poređali u avionu u obliku vašeg imena i bacili, opet bi došlo do haotičnog rasporeda papirića, a ne do smisaonog rasporeda. Takve stvari se ne događaju slučajno. Ma koliko bilo vremena i ma koliko pokušaja, slučajno raspoređivanje materije neće dati poredak, a kamoli visoko uređenu ćeliju ili organizam. Vreme ne pomaže evoluciji da se slučajno dogodi. Potrebna je inteligentna osoba koja ima nameru da poređa sve elemente, osoba koja mora da bude moćnija od prirodnih zakona koji teže stvaranju nereda a ne poretka.

Strana 1 od 7

Biblija

Biblija

Video

video

Audio

audio

Download

download
Nalazite se ovde Tekstovi Kreacionizam